Vietnamese English

Tin tức

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN NĂM 2022
Nghị Quyết triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông năm 2022
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2021:  File  Nội dung biên bản Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021: File  Nội dung Nghị quyết 
  Nghị quyết họp HĐQT: V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo chốt danh sách cổ ...
– Nghị quyết triệu tập ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020  – Quy chế ĐHĐCĐ năm 2020 – Báo cáo HĐQT Công ...
Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 theo file đính kèm NQ Triệu tập ...
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Tài liệu: Đại đội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm: 1. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông 2. Báo cáo ...
  BIÊN BẢN HỌP+ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 Biên bản đại hộị cổ đông năm 2018 Nghị quyết đại ...
Nhân ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày 19/10/2017 tại hội trường trụ sở Công ty CP Cơ giới và xây ...

Dự báo thời tiết

Thứ tư, 19/06/2024

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 3
  • 55
  • 263.482