Vietnamese English

NGHỊ QUYẾT TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN + THƯ MỜI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Dự báo thời tiết

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thứ ba, 23/07/2019
30
°C °F
Nhiều Mây
  • Dễ chịu 33°
  • Gió NTN 2 km/giờ
  • Áp kế 1005.00 mb
  • Tầm nhìn 10 km
  • Độ ẩm 62%
  • Điểm Sương 22°

Thứ tư
24/07/2019
Ít Nắng

38°

27°

70%

Thứ năm
25/07/2019
Ít Nắng

36°

27°

80%

Thông kê truy cập

  • 1
  • 2
  • 12
  • 68.798