Vietnamese English

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TR’HY

DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TR’HY

  1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tài chính và phát triển năng lượng
  2. Vị trí: Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
  3. Tổng giá trị: 123.138.857.922 vnd
  4. Các hạng mục Thi công: 

+ Đào hầm, giếng đứng, công tác gia cố áo hầm, nền hầm

+ Thi công xây dựng phần còn lại hầm chính và đào bẫy đá

+ Thi công xây dựng phần còn lại 2 giếng đứng và công tác khoan nổ mìn giếng đứng số 1, giếng đứng số 2;

+ Thi công xây dựng phần còn lại của hầm phụ

+ Thi công xây dựng phần còn lại cửa nhận nước

+ Thi công xây dựng phần còn lại của đập đâng

+ Thi công xây dựng phần còn lại của đập tràn

Tiến độ hợp đồng: ngày bàn giao hiện trạng, mặt bằng đến 30.09.2021

Các hình ảnh thi công tại công trình:

 

Dự báo thời tiết

Chủ nhật, 03/12/2023

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 1
  • 20
  • 21
  • 211.728