Vietnamese English

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂKDI 1, ĐĂKDI 2

DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKDI 1

· Chủ đầu tư: Công ty cổ phần ĐTXD&TM số 1 Lào Cai

– Vị trí: Xã Trà Don, Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

– Tổng giá trị: 47.002.795.400 vnd

– Thi công: + Thi công đào và hoàn thiện Tháp điều áp

+ Thi công đào và hoàn thiện Giếng đứng

+ Thi công đào và hoàn thiện Hầm phụ số 3

+ Thi công và hệ thống cấp nước thi công

+ Thi công đào và hoàn thiện Hầm áp lực từ giếng đứng về nhà máy

– Tiến độ hợp đồng: 09.03.2020 đến 09.07.2021

DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKDI 2

· Chủ đầu tư: Công ty cổ phần ĐTXD&TM số 1 Lào Cai

– Vị trí: Xã Trà Don, Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

– Tổng giá trị: 52.835.010.000 vnd

– Thi công: : + Thi công đào và hoàn thiện Tháp điều áp

+ Thi công đào và hoàn thiện Giếng đứng

+ Thi công đào và hoàn thiện Hầm phụ

+ Thi công đào và hoàn thiện Hầm ngang đoạn từ Km1+176.34 đến Tháp điều áp

+ Thi công đào và hoàn thiện hầm áp lưc.

– Tiến độ hợp đồng: 01.07.2020 đến 01.11.2021

Một số hình ảnh thi công tại Công trường

 

 

Dự báo thời tiết

Thứ ba, 26/09/2023

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 18
  • 24
  • 200.851