Vietnamese English

Thủy điện Đa Nhim

CÔNG TRÌNH TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐANHIM MỞ RỘNG

– Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 

– Vị trí: Lâm Đồng

– Thời gian thi công: 08/2016 đến 06/2017

– Hạng mục đảm nhận theo hợp đồng:

+ Hố móng tháp điều áp

+ Đường ống áp lực

– Giá trị hợp đồng thực hiện: 54.30 tỷ đồng

– Giới thiệu về dự án: 

Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim có quy mô 01 tổ máy lắp mới, công suất định mức 80 MW (Nhà máy hiện hữu được xây dựng từ năm 1960 gồm 4 tổ máy, công suất định mức 4x40MW). Sau khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất của Nhà máy Đa Nhim từ 160 MW lên 240 MW. Các hạng mục xây dựng mới công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim gồm: Cửa nhận nước; đường hầm áp lực, tháp điều áp, nhà van, đường ống áp lực, Nhà máy (hồ chứa, đập dâng và đập tràn, kênh xả sử dụng dùng chung của nhà máy hiện hữu). Tổng diện tích chiếm đất của dự án là 31,25 ha.

Dự án không phải di dân, tái định cư. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.952 tỷ đồng.Dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim sử dụng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản (85% Tổng mức đầu tư của dự án) và vốn đối ứng của chủ đầu tư (15%).

Dự án do Công Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi làm Chủ đầu tư, Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 và Nippon Koie giám sát thi công. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim sẽ cung cấp điện năng cho Hệ thống điện Quốc gia với công suất 80 MW, sản lượng tăng thêm toàn nhà máy bình quân hàng năm khoảng 99 triệu kWh.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

Thi công đào hở hố móng tháp điều áp

Dự báo thời tiết

Chủ nhật, 03/07/2022

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 11
  • 19
  • 147.171