Vietnamese English

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh và khẳng đinh được vị thế của mình. Ban lãnh đạo Công ty đã xem xét và đang tiến hành đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Gồm có các dự án đầu tư như nhà máy điện gió. Dự án xử lý rác thải và phát điện các Tỉnh miền Trung với công suất xử lý rác & phát điện: 400 tấn /ngày & 8 MW  và một số dự án tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Các dự án này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư có thể hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển.

Sau lĩnh vực năng lượng tái tạo hướng tới chúng tôi xem xét để đầu tư một số dự án Đô thị nhỏ trong cả nước.

Dự báo thời tiết

Thứ ba, 26/09/2023

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 19
  • 24
  • 200.852